Canticos de Natal tendo como maestro o Pedre Rocha e Melo